تسلیت به مناسبت شهادت امام رضا (ع)

دلم كبوتر صحن و رضاست سودايم
دلم خوشست كه از من رضاست مولايم

حسن شاه دين شرف بخشيد ملك طوس را
شمع، آرى ميكند روشن دل فانوس را

ديده را گفتم كه اين روشندلى از چيست؟ گفت:
طوطياى خويش كردم خاك شاه طوس را

از براى خاكروبى درش روح الامين
در كف خود هر سحر گيرد پر طاووس را

اى كه در اسماء اعظم عمر خود كردى تلف
در خراسان آى و بنگر مظهر قدوس را

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

فروشگاه سعادتمند

تسلیت به مناسبت اربعین حسینی

                      باز ، دگر باره رسید ” اربعین “

                                                               جوش زند ” خون حسین ” از زمین

                      شد چهلم روزِ ” عزای حسین ” 

                                   جان جهان باد ” فدای حسین”